Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 13 september 2018

Medicijnen thuis vaak niet goed bewaard"

Medicijnen thuis vaak niet goed bewaard"
- Mensen bewaren hun medicijnen thuis lang niet altijd even goed. Ze houden onvoldoende rekening met temperatuur, vocht, licht en houdbaarheidsdatum. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Niels Vlieland, werkzaam bij de apotheek van ...

Follow by Email