Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 14 september 2018

Kan ik mijn hartmedicijnen onder begeleiding afbouwen?

Kan ik mijn hartmedicijnen onder begeleiding afbouwen?
- Ik ben 46 jaar en heb op mijn 42ste een hartinfarct gehad. Ik ben gedotterd en heb één stent. Volgens mijn cardioloog was mijn infarct een 'foutje' en ben ik volledig hersteld. Ik ben behoorlijk sportief, altijd geweest (ik heb in het verleden meerdere ...

Follow by Email