Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 7 september 2018

Kabinet gelooft in plan voor bonus bij goed resultaat depressiebehandeling

Kabinet gelooft in plan voor bonus bij goed resultaat depressiebehandeling
- Het kabinet steunt een experiment waarbij de behandeling van depressie deels wordt vergoed naar resultaat. Bij hart- en knieoperaties gebeurt het al dat verzekeraars ziekenhuizen belonen op basis van de kwaliteit. Wat het kabinet betreft, kan dat ook .

Follow by Email