Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 3 september 2018

Doorwerken na je pensioen: hier moet je op letten

Doorwerken na je pensioen: hier moet je op letten
- Meer Nederlanders werken na hun pensioen door, omdat ze hun inkomen willen aanvullen, of omdat ze een bijdrage willen blijven leveren aan de ...

Follow by Email