Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 7 september 2018

Deze dokter adviseert: slik minder pillen

Deze dokter adviseert: slik minder pillen
- Medisch advies Als hoofdredacteur van het Nederlandse blad Geneesmiddelenbulletin nam Dick Bijl 25.000 onderzoeken naar medicijnen onder de loep en hij schrok van wat hij las. Zo veel slordig onderzoek, gebrekkige statistiek, vertekende uitkomsten.

Follow by Email