Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 7 september 2018

Aantal legionellabesmettingen stijgt fors: zo herken je de symptomen

Aantal legionellabesmettingen stijgt fors: zo herken je de symptomen
- Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is het aantal legionellabesmettingen de laatste vijf jaar flink gestegen. Legionella is een bacterie die griep en ernstige longontsteking kan veroorzaken, niet zelden met dodelijke afloop. Zo ...

Follow by Email