Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 17 september 2018

Aanpak sociale vraagstukken door wijkvernieuwing

Aanpak sociale vraagstukken door wijkvernieuwing
- Een greep uit de projectenlijst: armoede aanpakken in combinatie met werk en inkomen, stratenaanpak en de wijkwerkmakelaar. Lefier ontwikkelt de ...

Follow by Email