Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 14 augustus 2018

Zorgverzekeraar Menzis vergoedt behandeling depressies voortaan op basis van ...

Zorgverzekeraar Menzis vergoedt behandeling depressies voortaan op basis van ...
- Zorgverzekeraar Menzis gaat de kosten voor de behandeling van depressies en angsten vergoeden op basis van de behaalde resultaten, en niet langer op grond van het aantal behandelingen. Deze drastische maatregel moet leiden tot een doeltreffender ...

Follow by Email