Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 29 augustus 2018

WRR: laat verkleinen gezondheidsverschillen hoger- en lageropgeleiden los

WRR: laat verkleinen gezondheidsverschillen hoger- en lageropgeleiden los
- e hebben vaker te maken met armoede, schulden, stress en huiselijk geweld. En dat gaat vaak gepaard met slecht eten, roken en te veel alcohol.

Follow by Email