Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 17 augustus 2018

Wetenschappers voorspellen ongewoon warm klimaat tot 2022

Wetenschappers voorspellen ongewoon warm klimaat tot 2022
- Goed nieuws voor wie van de zomer en van zomerse temperaturen houdt! Wetenschappers hebben gebruik gemaakt van een nieuw klimaatmodel om te voorspellen dat de jaren 2018 tot 2022 “abnormaal warm zullen worden met een grotere kans op ...

Follow by Email