Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 7 augustus 2018

Vrouwen rapen de brokstukken van de oorlog op

Vrouwen rapen de brokstukken van de oorlog op
- Zij het dat de één een oud Belgisch trauma neemt, de Eerste Wereldoorlog, en de ander een recent Belgisch trauma, de burgeroorlog in Rwanda en ...

Follow by Email