Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 20 augustus 2018

Vleesrijke koolhydraatarme diëten kunnen levensduur verkorten'

Vleesrijke koolhydraatarme diëten kunnen levensduur verkorten'
- Mensen van middelbare leeftijd die ongeveer de helft van hun dagelijkse calorieën uit koolhydraten halen, leven gemiddeld enkele jaren langer dan mensen die vleesrijke, koolhydraatarme diëten volgen. "Koolhydraatarme diëten die gebaseerd zijn op ...

Follow by Email