Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 6 augustus 2018

Top 5 regeldruk bij ziekte

Top 5 regeldruk bij ziekte
- Veel werkgevers worstelen met de regels rondom ziekte en re-integratie. Het naleven van de regelgeving levert veel extra werk op of de werkgevers ...

Follow by Email