Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 21 augustus 2018

Taaislijmziekte bijna verholpen, biotechbedrijf moet focus verleggen

Taaislijmziekte bijna verholpen, biotechbedrijf moet focus verleggen
- Noodgedwongen heeft het beursgenoteerde biotechbedrijf Proqr zich op een nieuwe missie gestort: de ontwikkeling van medicijnen tegen zeldzame oogziektes en huidaandoeningen. Het bedrijf uit Leiden richtte zich tot voor kort vooral op taaislijmziekte en ...

Follow by Email