Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 17 augustus 2018

Oostenrijk wijst asielaanvraag Afghaan af 'omdat hij onmogelijk homo kan zijn'

Oostenrijk wijst asielaanvraag Afghaan af 'omdat hij onmogelijk homo kan zijn'
- De immigratieambtenaar die moet beslissen over de geldigheid van zijn aanvraag, is niet overtuigd dat de jongen homo is, aldus het tijdschrift. ,,De ...

Follow by Email