Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 16 augustus 2018

Ongewoon warm klimaat tot 2022: krijgen we een nog warmere periode bovenop de ...

Ongewoon warm klimaat tot 2022: krijgen we een nog warmere periode bovenop de ...
- Wetenschappers hebben gebruik gemaakt van een nieuw klimaatmodel om te voorspellen dat de jaren 2018 tot 2022 “abnormaal warm zullen worden met een grotere kans op extreme temperaturen”. “Het huidige klimaat heeft een grote kans om de ...

Follow by Email