Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 27 augustus 2018

Mannen zullen niet snel vragen hoe een spiraaltje werkt'

Mannen zullen niet snel vragen hoe een spiraaltje werkt'
- Jongeren gebruiken lang niet altijd voorbehoedsmiddelen en weten er vaak minder over dan ze zelf denken. Een 'anticonceptiecamper' toert deze week langs studentensteden om hun kennis bij te spijkeren. 'Ik sta hier alleen voor de gratis condooms, hoor', ...

Follow by Email