STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 23 augustus 2018

Hoge sterfte in Europa door mazelen, WHO slaat alarm

Hoge sterfte in Europa door mazelen, WHO slaat alarm
- de eerste helft van 2018 stierven in Europa 37 mensen aan de mazelen, vooral door een te lage vaccinatiegraad. Wie in Frankrijk aan vijf mensen vraagt of ze het eens zijn met de stelling 'het vaccin tegen mazelen is veilig', krijgt van twee een ...

Follow by Email