Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 24 augustus 2018

Ggz meer gebaat bij snelle interventie en preventie dan bij 'no cure no pay'

Ggz meer gebaat bij snelle interventie en preventie dan bij 'no cure no pay'
- Zorgverzekeraar Menzis heeft een reëel punt met haar 'no cure no pay' voornemen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De ggz is duur in Nederland. De duurste van de Europese Unie. Bij ongewijzigd beleid groeien deze uitgaven van ruim €20 mrd ...

Follow by Email