Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 23 augustus 2018

Dit bedrijf gebruikt data mining om zeldzame ziektes beter te begrijpen

Dit bedrijf gebruikt data mining om zeldzame ziektes beter te begrijpen
- Het begon vier jaar geleden. Onno Faber kreeg de diagnose van een zeldzame ziekte. Hij kreeg tumoren en verloor zijn gehoor in één oor. Hij hoorde ...

Follow by Email