Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 3 augustus 2018

Deze jongen (11) legt ijzersterk uit waarom je niet met 'gay' moet schelden

Deze jongen (11) legt ijzersterk uit waarom je niet met 'gay' moet schelden
- Misschien zijn er later wel mensen op onze school die homo zijn en die denken dan dat ze misschien stom of lelijk of gek zijn, omdat ze dat zo vaak ...

Follow by Email