Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 10 augustus 2018

De wereld in 2018: extreme armoede daalt, extreme inkomensongelijkheid stijgt

De wereld in 2018: extreme armoede daalt, extreme inkomensongelijkheid stijgt
- Miljoenen mensen zijn de voorbije jaren uit de armoede ontsnapt, maar eens ze zo ver gekomen zijn, wordt het pad dat vóór hen ligt een pak ...

Follow by Email