Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 22 augustus 2018

Breng de kennis bij de patiënt, niet andersom'

Breng de kennis bij de patiënt, niet andersom'
- Alle zorgaanbieders in één netwerk, zorg dicht aan huis en – het belangrijkste – één aanspreekpunt voor de patiënt. Al jaren pleit Bas Bloem voor een drastisch andere invulling van de ingewikkelde zorg rondom de ziekte van Parkinson. Nu hebben ...

Follow by Email