Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 29 augustus 2018

Blower deelt genen met drinker, avonturier en schizofrenie-patiënt

Blower deelt genen met drinker, avonturier en schizofrenie-patiënt
- Mensen die ooit cannabis hebben gerookt hebben vaker genvarianten in hun lichaamscellen die ook te vinden zijn bij mensen die roken, aan alcohol verslaafd zijn of zich riskant gedragen. Die genen worden ook gevonden bij mensen die openstaan voor ...

Follow by Email