Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 9 augustus 2018

Beste burgemeester (ter wereld): zorgt u ook voor betaalbaar wonen?

Beste burgemeester (ter wereld): zorgt u ook voor betaalbaar wonen?
- Uit de jaarlijkse rondvraag die het Netwerk tegen Armoede voorlegt aan zestig verenigingen waar armen het woord nemen, springt wonen torenhoog ...