Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 23 augustus 2018

Alcohol cruciaal voor het voortbestaan van de mensheid'

Alcohol cruciaal voor het voortbestaan van de mensheid'
- Er zijn heel veel wetenschappers die hebben 'bewezen' dat alcohol je ondergang kan worden. Een groep psychologen uit Oxford komt met de omgekeerde bewering: zonder alcohol wordt het niks met de mensheid. De onderzoekers probeerden de vraag te ...

Follow by Email