Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 31 augustus 2018

42.7% meer personen met dementie tegen 2035: wat nu?

42.7% meer personen met dementie tegen 2035: wat nu?
- Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen lanceerden begin deze week cijfers over de verwachte toename van dementie in Vlaanderen. Het verdict? Ruim 40% meer personen met dementie tegen 2035. Reken daar nog ...

Follow by Email