Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 7 augustus 2018

157.018 Vlamingen kunnen op vakantie dankzij overheid

157.018 Vlamingen kunnen op vakantie dankzij overheid
- Het Steunpunt Vakantieparticipatie, dat sinds 2011 Vlamingen bijstaat die anders niet op reis kunnen door armoede, een zorgnood of een beperking, ...

Follow by Email