Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 20 juli 2018

Uv-straling maakt eetbare wormen rijk aan vitamine D'

Uv-straling maakt eetbare wormen rijk aan vitamine D'
- Door eetbare insecten aan ultraviolette straling bloot te stellen, wordt het vitamine D-gehalte van deze beestjes aanzienlijk verhoogd. Wetenschappers van Wageningen University & Research hebben vier verschillende eetbare insecten aan uv-straling ...

Follow by Email