Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 19 juli 2018

Psycholoog wordt niet terugbetaald voor 65-plussers

Psycholoog wordt niet terugbetaald voor 65-plussers
- Volgens Vandenweghe is dit een nieuwe stap in de discriminatie van ouderen op het vlak van geestelijke gezondheidszorg. "De hele psychische ...

Follow by Email