Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 30 juli 2018

Opnieuw verontrustend nieuws over klimaat: ijskap smelt nu ook veel harder in ...

Opnieuw verontrustend nieuws over klimaat: ijskap smelt nu ook veel harder in ...
- Oost-Antarctica werd tot nu door wetenschappers als veel stabieler gezien dan bijvoorbeeld West-Antarctica, of het Antarctische Schiereiland. Toch blijkt nu dat zelfs deze ijskap – de koudste plek op aarde – niet aan de opwarming kan ontsnappen.