Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 26 juli 2018

Ook te lui om aangifte te doen wegens LHBTIBBQ-discriminatie? Daar heeft Amsterdam nu een ...

Ook te lui om aangifte te doen wegens LHBTIBBQ-discriminatie? Daar heeft Amsterdam nu een ...
- Volgens mij is er niets vernederender voor zo'n homo-hater om door een homo in elkaar getikt te worden of überhaupt een fatsoenlijke vorm van ...

Follow by Email