Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 30 juli 2018

Klimaatverandering laat ook gletsjers op Oost-Antarctica niet koud

Klimaatverandering laat ook gletsjers op Oost-Antarctica niet koud
- Twee Oost-Antarctische gletsjers blijken tussen 2002 en 2016 18,5 miljard ton ijs per jaar te zijn kwijtgeraakt. Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit in Californië in een nieuw paper. De zeespiegel is in deze periode met 0,7 millimeter ...

Follow by Email