Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 20 juli 2018

Degressieve werkloosheidsuitkeringen? Van een foute oplossing gesproken

Degressieve werkloosheidsuitkeringen? Van een foute oplossing gesproken
- Algemeen secretaris Miranda Ulens: “Momenteel dreigen 4 op de 10 eenoudergezinnen in armoede te vervallen. Bij werkloze gezinnen met kinderen ...

Follow by Email