WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 13 juli 2018

Arme gezinnen vinden weg naar financiële hulp steeds beter

Arme gezinnen vinden weg naar financiële hulp steeds beter
- De Kindpakketten worden betaald met de Klijnsmagelden, bedoeld om armoede onder kinderen te bestrijden. Assen krijgt hiervoor vier ton per jaar.

Follow by Email