Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 14 juni 2018

Zoveel meer teer en nicotine zit er in je sigaret dan eerder bekend was

Zoveel meer teer en nicotine zit er in je sigaret dan eerder bekend was
- In sigaretten zitten veel grotere hoeveelheden schadelijke en verslavende stoffen dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Maar waar moeten rokers op letten en in welke peuken zit meer teer, nicotine en koolmonoxide dan toegestaan? De ...

Follow by Email