WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 15 juni 2018

Oudere minder vaak eenzaam, en 85-plusser beter af in verpleeghuis

Oudere minder vaak eenzaam, en 85-plusser beter af in verpleeghuis
- Ouderen zijn minder eenzaam dan twintig jaar geleden, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat komt vooral doordat 55-plussers vaker een partner hebben en een groter netwerk onderhouden. De daling gaat over de persoonlijke kansop ...

Follow by Email