Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 15 juni 2018

Een op de vijf mensen wil niet met expats werken'

Een op de vijf mensen wil niet met expats werken'
- De meeste Nederlanders vinden het overigens geen probleem om met buitenlandse werknemers samen te werken. Toch zegt een op de vijf ...

Follow by Email