woensdag 16 mei 2018

Transvrouwen lijken assertiever en minder gezond

Transvrouwen lijken assertiever en minder gezond
- Daarnaast blijkt ook dat transvrouwen uitstralen dat ze in een minder goede gezondheid zouden verkeren dan cisgender vrouwen. Tegelijk wekken zij ...