Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 6 april 2018

Zo kunnen vrouwen rimpels tegengaan (maar mannen helaas niet)

Zo kunnen vrouwen rimpels tegengaan (maar mannen helaas niet)
- Nieuwe rimpels tegengaan? Uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC blijkt dat door gezond eten nieuwe rimpels kunnen worden voorkomen. Helaas voor de mannen: dit geldt alleen voor vrouwen. Vrouwen die veel fruit, vette vis en groente eten, krijg ...

Follow by Email