Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 16 april 2018

Vijf homo's die als goede feeën het leven van mannen komen heroriënteren? Gênant

Vijf homo's die als goede feeën het leven van mannen komen heroriënteren? Gênant
- De lgbt-gemeenschap verdient een beter programma dan dit. De community moet niet altijd een gat in de lucht springen omdat er eindelijk eens tv met hen wordt gemaakt. Ze moet meer en beter durven eisen. Bekijk de sectie voor holebi's – transgenders staan er niet tussen – in de Netflix-catalogus: het ..

Follow by Email