Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 4 april 2018

Verhogen leeftijdsgrens bloeddonoren helpt tegen tekort

Verhogen leeftijdsgrens bloeddonoren helpt tegen tekort
- Sanquin kan honderden nieuwe Friese donoren gebruiken. Het verhogen van de leeftijdsgrens van zeventig tot tachtig jaar komt de bloedbank goed uit. ,,Alles wurdt minder as je âlder wurde, mar as je fierder sûn binne, werom dan net?”, antwoordt Rinnie ...

Follow by Email