Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 5 april 2018

Tsjetsjenië blijft homo's vervolgen

Tsjetsjenië blijft homo's vervolgen
- Diverse organisaties, waaronder het Russische LGBT Netwerk, hebben het afgelopen jaar minstens 116 homoseksuele mannen uit Tsjetsjenië gehaald en veilig ondergebracht in Rusland. Inmiddels hebben 98 homo's Rusland weer verlaten en hebben elders een veilig heenkomen gezocht.

Follow by Email