STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 5 april 2018

Toename personeelstekorten in de GGZ

Toename personeelstekorten in de GGZ
- GGZ Nederland maakt zich ernstig zorgen over het tekort aan personeel in de geestelijke gezondheidszorg. Voor psychiaters, gz-psychologen en klinisch psychologen lopen de tekorten de komende jaren op tot 15% en voor verpleegkundigen tot ruim 10%. Structurele tekorten van deze cruciale functies ...

Follow by Email