Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 4 april 2018

Rechercheteam komt handen tekort voor meldingen kindermisbruik

Rechercheteam komt handen tekort voor meldingen kindermisbruik
- Het politieteam dat speurt naar kinderporno moet jaarlijks vele duizenden zaken laten liggen. Dat probleem speelt al jaren, maar blijkt alleen maar groter te worden. De politiebond en slachtofferadvocaten uiten hun zorgen hierover tegen RTL Nieuws. "Het is zorgwekkend te noemen dat er dus mogelijk ...

Follow by Email