Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 17 april 2018

Oppassen voor krachtige lentezon komende dagen

Oppassen voor krachtige lentezon komende dagen
- Tot en met vrijdag schijnt de zon uitbundig en kunnen we in de zon veel vitamine D opdoen. Tussen 12 en 15 is het belangrijk om niet te lang onbeschermd te zonnen. Met zonkracht 5-6 kan de huid al na 20 minuten verbranden. Kinderen en mensen met een ...

Follow by Email