Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 16 april 2018

Mertens: 'Antwerpen heeft een revolutie nodig'

Mertens: 'Antwerpen heeft een revolutie nodig'
Armoede is prioriteit nummer één voor PVDA, zegt Mertens. 'We hebben bijna negenduizend Antwerpenaren bevraagd, en dat kwam naar buiten als eerste prioriteit. Terecht. Armoede is een groot probleem in deze stad. Dat heeft te maken met het beleid. 'Neem het woonbeleid.

Follow by Email