Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 3 april 2018

Mensen met weinig geld hebben stress en nemen juist daarom domme beslissingen

Mensen met weinig geld hebben stress en nemen juist daarom domme beslissingen
Armoede lijkt een gijzelend karakter te hebben. Niemand wil erin blijven hangen, maar toch vertonen juíst mensen met heel weinig geld gedrag dat hen in die situatie houdt. Gemiddeld plannen ze financieel minder ver vooruit, sluiten ze vaker dure leningen af en doen ze vaker mee met de loterij.

Follow by Email