Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 10 april 2018

Meer dan 3000 datalekken in de zorg

Meer dan 3000 datalekken in de zorg
- In 2017 werden iets meer dan 10.000 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ongeveer een derde hiervan was afkomstig uit de sector zorg en welzijn. 0 · Datalekken Richard Lewisohn / Image Source. Het aantal gemelde datalekken steeg het ...

Follow by Email