Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 6 april 2018

Medicijn tegen borstkanker mogelijk goedkoper dankzij ontdekking student

Medicijn tegen borstkanker mogelijk goedkoper dankzij ontdekking student
- Een studente van de TU Eindhoven heeft een methode ontdekt om een medicijn tegen borstkanker veel goedkoper te kunnen produceren. Een student van hoofdonderzoeker Lech-Gustav Milroy kwam toevallig tot de ontdekking dat de stof Z-endoxifen, die gebruikt ...

Follow by Email